.

/Files/images/anmashki/до Правил.gif

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, « Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом міносвіти України від 14.05.1999р. № 139.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ , що регламентує відносини користувача з бібліотекою , встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3. Правила користування бібліотекою затверджуються директором школи.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні записуються до бібліотеки в груповому ( класи) або в індивідуальному порядку, дорослі за пред’явленням паспорта.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ , що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у формулярі ( крім учнів 1-4 класів).

2.4. Термін користування документами, які видаються в бібліотеці, не більше 15 днів. Кількість примірників, які видаються у бібліотеці, не більше 5.

2.5. Навчальна методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

2.6. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений , якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

2.7. Періодичні видання видаються вчителям – предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується у читацькому формулярі ( крім учнів 1-4 класів).

2.8. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

2.9. Кількість документів, які видаються в читальному залі, необмежена.

2.10. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, підручники, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

3. Права, обов’язки та відповідальність користувачів


Користувач має право:

3.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

3.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

3.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи ( на різних носіях інформації ) з фонду бібліотеки.

3.4. Отримувати бібліотечно–бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

3.5. Брати участь у заходах , що їх проводить бібліотека.

3.6. Обиратися до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

3.7. Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

3.8. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

3.9. У разі запису до бібліотеки потрібно надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

3.10. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки : не псувати, не робити позначок, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки.

3.11. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

3.12. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

Відповідальність користувачів:

3.13. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря ) документами , або внести кратне відшкодування вартості документів. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

3.14. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

4. Права та обов’язки бібліотеки


Бібліотека зобов’язана:

4.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання закладу, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

4.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

4.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

4.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

4.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі та на запити громадян. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом групового та індивідуального інформування.

4.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.

4.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

4.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

4.9. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

4.10. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

4.11. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів

4.12. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

4.13. Визначати зміст та форми своєї діяльності .

4.14. Знайомитись з планами роботи навчального закладу.

4.15. Ставити до відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

/Files/images/anmashki/до Правил.gif

.

Кiлькiсть переглядiв: 1425

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.