.

/Files/images/2017.jpg

.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.
2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, шанобливого ставлення до книги.
3. Надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.
4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.
5. Виховання правової культури особистості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.
6. Формування в учнів духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків літературної спадщини.
7. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.
8. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів.
9. Популяризація книги, висвітлення роботи бібліотеки на офіційному сайті бібліотеки.

.

І. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
1. Провести запис нових користувачів до шкільної бібліотеки. До 1 вересня
2. Звірити наявність формулярів зі списками учнів та вчителів. 30 серпня
3. Розставити читацькі формуляри по класах, а в межах класів - за алфавітом. 30 серпня
4. Своєчасно видати підручники учням усіх класів. Серпень- вересень
5. Видавати та приймати літературу. Обслуговування вести згідно з розкладом роботи бібліотеки. Протягом року
6. Ретельно перевіряти стан здаваної літератури:
-наявність сторінок;
-наявність помарок, написів тощо.
Протягом року
7. Робота із боржниками:
- перегляд формулярів;
- повідомлення боржників;
- не підписання обхідного листа боржникам.
Протягом року
8. Щоденно вести статистичний облік роботи бібліотеки в «Щоденнику роботи». Протягом року
9. Підготувати та видати необхідну літературу та посібники на допомогу учням під час підготовки до ЗНО та ДПА.Квітень-травень
10. Підготувати та видати рекомендовану літературу з певних предметів для читання під час канікул. Травень-червень
ІІ. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
1. Фонд художньої та галузевої літератури
1.1 Організовувати доставку художньої та галузевої літератури в бібліотеку з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
1.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною). Протягом року
1.3 На книги, що надійшли без супровідного документу (передані з будь-яких закладів або подаровані), складати відповідні акти. Протягом року
1.4 Вести індивідуальний облік художньої та галузевої літератури в «Інвентарних книгах» (традиційній та електронній). Протягом року
1.5 Вести «Книгу сумарного обліку основного фонду бібліотеки». Протягом року
1.6 Здійснювати технічну обробку нових надходжень літератури:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
1.7 Вести «Журнал обліку книг, прийнятих взамін загублених». Протягом року
1.8 Систематично упорядковувати фонд:

-вилучати і списувати зношену та застарілу за змістом літературу;
-розставляти нові надходження на стелажах згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації (УДК).
Протягом року
1.9 Книги, принесені з чужими номерами вносити до електронного "Реєстру книг, принесених з чужими номерами". Протягом року
1.10 Провести доброчинну акцію “Подаруй бібліотеці книгу!”

Планування акції.
Проведення акції.
Звітні матеріали
Технічна обробка подарованої літератури і її включення до фонду бібліотеки.
1-14 лютого
1.11 Провести планову інвентаризацію основного фонду шкільної бібліотеки. Листопад-грудень
2. Фонд підручників.
2.1 Вчасно організовувати доставку підручників, методичної та ін. педагогічної літератури з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
2.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною). Серпень
2.3 На підручники, що передані з інших шкіл у Шацьку школу-гімназію для тимчасового користування, складати акти передачі, якщо відсутній супровідний документ. Серпень
2.4 На підручники, що передаються з Шацької школи-гімназії в інші для тимчасового користування, складати акти передачі. Протягом року
2.5 Вести «Книгу сумарного обліку підручників бібліотечного фонду». Протягом року
2.6 Вести індивідуальний облік підручників в електронній «Інвентарній книзі».Протягом року
2.7 Нові надходження підручників вносити до електронного «Реєстру підручників» . Протягом року
2.8 Здійснювати технічну обробку нових надходжень підручників:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
2.9 Систематично упорядковувати фонд: вилучати і списувати підручники, які не відповідають шкільним навчальним програмам та зношені. Протягом року
2.10 Підручники, які вибули з фонду бібліотеки вносити до електронного «Реєстру списаних підручників». Протягом року
2.11 Підручники, принесені з чужими номерами вносити до електронного «Реєстру книг, принесених з чужими номерами». Протягом року
2.12 Провести щорічну інвентаризацію фонду підручників. Травень (червень)
2.13 Робота з електронною програмою «Шкільний підручник».
Внесення прогнозованих даних.
Внесення уточнених даних.


Травень (червень)
Вересень
3. Довідка директору про стан та обсяг бібліотечних фондів. До 1 вересня
4. Звірка облікових документів (сумарні книги на художню літературу та підручники) з бухгалтерією ОТГ. 30.12.2014
5. Збереження книг.
5.1 Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду. Протягом року
5.2 Рейди-перевірки стану збереження підручників. Протягом року
5.3 Робота «Книжчиної лікарні». Протягом року
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ (ДБА)
1. Внести зміни в електронний "Реєстр фонду підручників" : вилучити списані та внести нові надходження.Вересень
2. Вести електронний "Алфавітний каталог".Протягом року
3. Вести електронний "Систематичний каталог" Протягом року
4. Поповнити "Картотеку авторських загадок" (до Дня української писемності та мови) та розмістити її на сайті бібліотеки. 9 листопада
5. Доробити електронну "Картотеку збірників"До квітня
6. На виконання постанови КМУ від 22.03.2017 р. № 177 „Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації” перейти на систематизацію документів за УДК. Переіндексувати поличні, каталожні та електронні роздільники. Переставити фонд.До 31 грудня
ІV. ІНФОРМАЦІЙНО –БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
1. Масова форма роботи
1.1 Інформаційно-бібліографічна робота на сайті бібліотеки. Протягом року
1.2 Організовувати книжкові виставки :

-нових надходжень ;
-до знаменних і пам’ятних дат;
-тематичні;
-періодичних видань;
-персональні.
Протягом року
1.3 Організовувати тематичні полиці на актуальні теми. Протягом року
1.4 Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень. Протягом року
1.5 Складати бібліографічні посібники (рекомендаційні списки літератури, персональні пам’ятки, інформаційні вісники тощо) до визначних та ювілейних дат, виховних годин. Протягом року
1.6 Скласти Календар знаменних і пам'ятних дат Шацького району на 2018 рік, розмістити на сайті бібліотеки та стенді "Бібліовісник"До 1 січня
2. Групова форма роботи.
2.1 Робота з педколективом.
2.1.1 Поповнювати інтернет-сторінки для вчителів на сайті бібліотеки новими матеріалами. Протягом року
2.1.2 Надавати методичну допомогу класоводам та класним керівникам у проведенні масових заходів та виховних годин. Протягом року
2.1.3 Систематично інформувати адміністрацію та вчителів про:

-нові документи в галузі освіти ;
-матеріали з викладання окремих предметів .
Протягом року
2.1.4 Підібрати матеріали для проведення першого уроку в новому навчальному році.До 30 серпня
2.1.5 Надавати інформаційну допомогу вчителям у підготовці до педрад. Протягом року
2.2 Робота з учнями.
2.2.1 На стендах «Бібліовісник» та «Бібліончик» систематично розміщувати інформаційні, бібліографічні та пізнавальні матеріали для учнів. Протягом року
2.2.2 Поповнювати інтернет-сторінки для учнів на сайті бібліотеки новими інформаційно-пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.2.3 Систематично поповнювати новими матеріалами тематичні папки. Протягом року
2.2.4 Створити нові тематичні папки (виходячи із потреб і запитів користувачів). Протягом року
2.2.5 Проводити бібліотечно-бібліографічні заняття. Протягом року
2.3 Робота з батьками.
2.3.1 Поповнювати інтернет- сторінки для батьків на сайті бібліотеки пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.3.2 Поповнитиінформаційно - пізнавальний куточок“Для вас, батьки” новими матеріалами.
2.3.3 Проводити бесіди з батьками при видачі підручників дітям. Протягом року
2.3.4 Повідомити батьків про результати рейдів-перевірок стану підручників. До 1 грудня
3. Індивідуальна форма роботи
3.1 Надавати бібліографічні довідки: тематичні, фактографічні, адресні, уточнювальні.
Консультації.
Протягом року
3.2 Задовольняти поточні і постійні запити, та запити за попереднім замовленням. Протягом року
3.3 Проводити індивідуальні бесіди з користувачами:

-під час запису до бібліотеки
;-під час рекомендації книги;
-про прочитану книгу.
Протягом року
V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ВИХОВНА МАСОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
1. Створити актив бібліотеки.
Залучати актив до перевірки стану підручників, до технічної обробки підручників, до роботи в «Книжчиній лікарні», до проведення масових бібліотечних заходівта ін..
До 10 вересня
/Files/images/do_planu/День миру3.png


2. 21 вересня - Міжнародний день миру.

Долучитися до загальношкільних заходів.
21 вересня
3. 15вересня — 140 років від дня народження
Кульчицької О.Л. ( 1877-1967), українського живописця, графіка.

Арт-виставка.
15 вересня
4. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек.

Традиційна тематична лінійка.
29 вересня
5. Допомога в підготовці заходів до святкування Дня вчителя.Останній тиждень вересня
6. Жовтень – Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

/Files/images/do_planu/День бібліотек.jpg

Гасло: «Шкільна бібліотека — за здоровий спосіб життя».

Заходи, рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти.
Жовтень
7. Відкриття VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Вистака-афіша.
10 жовтня
8. 14 жовтня — День українського козацтва.

Книжкова виставка.
14 жовтня
9. Книжкова виставка.

/Files/images/do_planu/день писемності.jpg
9 листопада
10. 9 листопада - Всесвітній день "Книги рекордів Гіннеса".

Офорсмення стенду.
9 листопада
11. 25 листопада - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Участь у загальношкільних заходах Всеукраїнської акції «Засвіти свічку».
25 листопада
12. 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.


/Files/images/do_planu/День снід2.png


Участь у загальношкільних заходах.
1 грудня
13. 3 грудня — 120 років від дня народження Головка А.В. (1897-1972), українського письменника.

Ювілейна книжкова виставка.
3 грудня
14. 31 грудня — 140 років від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938), українського письменника, бандуриста, етнографа, педагога.

Ювілейна книжковавиставка.
28 грудня
15. Скласти перелік книг-ювілярів на 2018 рік. Розмістити на стенді “Бібліовісник”.

Оформити книжкову виставку.
5 січня
16. 6 січня — 80 років від дня народження Стуса Василя (1938-1985), українського поета.

6 січня - 120 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898–1965), українського поета, перекладача.

Книжкова виставка.
6 січня
17. 12 січня - 390 років від дня народження Шарля Перро (1628–1703), французького поета, письменника-казкаря, критика.

Книжкова виставка.
Оформлення стенду.
Гучні читання.
12 січня
18. 14 лютого - Міжнародний день дарування книжок.

Організувати акцію "Подаруй бібліотеці книжку!"
1- 14 лютого
19. 22 січня — 230 років від дня народження Байрона Дж. (1788-1824), англ. поета.

23 січня — 235 років від дня народження Стендаля (1783-1842), французького письменника.

Ювілейна книжкова виставка.
20-23 січня
20. 9 березня - день народження Т.Г. Шевченка.

Заходи до Шевченківських днів.
березень
21. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.


/Files/images/do_planu/День дитячого чит..png

Гучні читання віршів сучасних українських поетів
березень-квітень
22. 2 квітня - Міжнародний день дитячої книжки.

Огляд нових надходжень дитячої літератури у початковій школі, виставка новинок.
2 квітня
23. 10 квітня — 85 років від дня народження Близнеця В. С. (1933-1981), українського письменника.

Ювілейна книжкова виставка.
Персональна пам’ятка.
10 квітня
24. 26 квітня - День Чорнобильської трагедії.

Прийняти участь у годині скорботи.
26 квітня
25. 8-9 травня - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.


/Files/images/do_planu/день перемоги.jpg
Участь у заходах.
8-9 травня
29. Експрес-заходи (позапланові оперативні заходи) Протягом року

.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
1. 1025 років від часу заснування православної єпархії у Володимирі, нині Володимир-Волинський (992).

Тематична поличка.
1 листопада
2. 7 вересня — 60 років від дня народження Горик Ніни Петрівни (1957), волинської поетеси.

Ювілейна книжкова виставка.
7 вересня
3. 23 вересня — 75 років від часу знищення нацистами села Кортеліси Ратнівського району (1942).

Вистака-стенд.
22 вересня
4. 19 листопада — 65 років від дня народження Василя Простопчука (1952) — волинського письменника, заслуженого журналіста України.

Ювілейнакнижкова виставка.
17 листопада
5. 1березня - 160 років від дня народження дослідника Шацьких озер Павла Аполлоновича Тутковського (1858–1930), українсько гогеолога, археолога, бібліографа.

Вистака-стенд.
1 березня
VІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
1. Приймати участь у конференціях, семінарах, засіданнях районних методоб’єднань. Протягом року
2. Знайомитись із фаховою літературою, бібліотечними періодичними виданнями. Протягом року
3. Обмінюватися досвідом роботи з іншими шкільними бібліотеками району та районною дитячою бібліотекою. Протягом року
4. Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет. Вивчати досвід роботи. Протягом року
5. Ознайомитись із матеріалами про УДК та Сторінкою систематизатора на сайті Книжкової палати України ім. І.Федорова.

Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html
Протягом року
6. Оволодіти методикою індексування за таблицями УДК.До 1 листопада
7. Внести зміни до інтернет-програми "Шкільний підручник". Оформити щорічний звіт по підручниках. Травень (червень),
вересень
8. Оформити папку «Планово-звітна документація за 2017-2018 н.р.» До 01.07.2016
9. Підготувати план роботи на наступний навчальний рік. Серпень
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Придбати "Таблиці зіставлення індексів УДК і ББК" у Книжковій палаті України.До 1 жовтня
2. Провести генеральне прибирання в бібліотеці.Серпень
3. Архівування формулярів випускників та учнів, які вибули. Серпень
4. Здати макулатуру. Листопад
5. Слідкувати за чистотою, озелененням та естетичним виглядом бібліотеки. Протягом року
6. Проводити санітарні години та провітрювання бібліотеки. Протягом року
7. Придбати в «Книжчину аптечку» засоби для ремонту книг: клей, скотч, малярську стрічку та інДо 01.05.2016

.

Кiлькiсть переглядiв: 1769

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.