.

/Files/images/пл.gif

.

Попри всі інші державотворчі елементи, не занехаймо
культури, бо цей дар більше від будь-якого іншого зробить
Україну улюбленим домом для нашого народу та могутнім,
миротворчим, гідним міжнародної уваги та пошани
членом людства.


Блаженніший Любомир Гузар

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, шанобливого ставлення до книги.

3. Надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання правової культури особистості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

6. Формування в учнів духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків літературної спадщини.

7. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

8. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів.

9. Популяризація книги, висвітлення роботи бібліотеки на офіційному сайті бібліотеки.

.

І. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
1. Редагувати та роздрукувати Індивідуальні картки видачі підручників на кожен клас (5-11) та Картки видачі підручників класоводам початкової школи (1-4). До 5 серпня
2. Видати підручники учням усіх класів.Серпень - вересень
3. Звірити наявність формулярів зі списками учнів та вчителів.До 6 вересня
4. Провести запис нових користувачів до шкільної бібліотеки, ознайомити з Правилами користування бібліотекою.До 6 серпня
5. Розставити читацькі формуляри по класах, а в межах класів - за алфавітом.До 6 вересня
6. На основі даних Індивідуальних карток видачі підручників учням заповнити зведені таблиці (по кожному класу) Журналу видачі підручників.Вересень
7. Видавати та приймати літературу. Обслуговування вести згідно з розкладом роботи бібліотеки. Протягом року
8. Ретельно перевіряти стан здаваної літератури:
-наявність сторінок;
-наявність помарок, написів тощо.
Протягом року
9. Робота з боржниками:
- перегляд формулярів;
- повідомлення боржників;
- не підписання обхідного листа боржникам.
Травень - червень
10. Щоденно вести статистичний облік роботи бібліотеки в «Щоденнику роботи». Протягом року
11. Підготувати і видати необхідну літературу та посібники на допомогу учням під час підготовки до ЗНО та ДПА.Квітень-травень
12. Підготувати та видати рекомендовану літературу для читання під час канікул. Травень-червень
ІІ. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
1. Фонд художньої та галузевої літератури
1.1 Організовувати доставку художньої та галузевої літератури в бібліотеку з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
1.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною). Протягом року
1.3 На книги, що надійшли без супровідного документу (передані з будь-яких закладів або подаровані), складати відповідні акти. Протягом року
1.4 Вести індивідуальний облік художньої та галузевої літератури в «Інвентарних книгах» (паперовій та електронній). Протягом року
1.5 Вести «Книгу сумарного обліку основного фонду бібліотеки». Протягом року
1.6 Здійснювати технічну обробку нових надходжень літератури:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис.
Протягом року
1.7 Вести «Журнал обліку книг, прийнятих взамін загублених». Протягом року
1.8 Систематично упорядковувати фонд:

-вилучати і списувати зношену та застарілу за змістом літературу;
-розставляти нові надходження на стелажах згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації (УДК).
Протягом року
1.9 Провести доброчинну акцію “Подаруй бібліотеці книгу!”

Планування акції.
Проведення акції.
Звітні матеріали
Технічна обробка подарованої літератури і її включення до фонду бібліотеки.
Лютий
2. Фонд підручників.
2.1 Вчасно організовувати доставку підручників із відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
2.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною).По мірі надходжень
2.3 На підставі накладних інформацію про нові надходження підручників вносити до програми "КУРС: школа" в розділ "Розподіл"По мірі надходжень
2.4 Вести сумарний облік підручників в «Книзі сумарного обліку підручників». Протягом року
2.5 Вести індивідуальний облік підручників в паперовій та електронній «Інвентарній книзі».Протягом року
2.6 Вести електронну «Реєстраційну карту руху підручників» . Протягом року
2.7 Здійснювати технічну обробку нових надходжень підручників:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис.
Протягом року
2.8 Систематично упорядковувати фонд: вилучати і списувати підручники, які не відповідають шкільній навчальній програмі та зношені. Протягом року
2.9 Редагувати списки підручників (внести нові та вилучити старі) в розділі «Облік підручників» програми «КУРС: школа» .Червень
2.10 Прийняти участь у конкурсному відборі проектів підручників та замовленні підручників, необхідних на поточний навчальний рік:
- ознайомити вчителів з інструктивно-методичними матеріалами щодо відбору підручників;
- ознайомити вчителів з електронними версіями фрагментів підручників (сайт ІМЗО);
- результати вибору підручників внести до програми "КУРС: школа";
- сформувати та відправити замовлення на підручники ("КУРС:школа").
Квітень-червень
2.11 У розділ "Облік підручників" програми "КУРС: школа" внести відповідні зміни щодо контингенту учнів по кожному класу на наступний навчальний рік.Червень
2.12 Здійснити аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів на наступний навч.рік. Узагальнені аналітико-статистичні дані (таблиці) надіслати до відділу гуманітарних питань ОТГ.

Червень
2.13 Враховуючи зміни контингентів учнів на наступний навч.рік, провести перерозподіл підручників серед шкіл-філій ОЗЗСО "Шацький ліцей".Серпень
2.14 На підручники, що передані з інших шкіл до ОЗЗСО "Шацький ліцей" для тимчасового користування, складати акти передачі, якщо відсутній супровідний документ.Серпень
2.15 На підручники, що передаються з ОЗЗСО "Шацький ліцей" в інші школи району для тимчасового користування, складати акти передачі. Серпень
3. Довідка директору про стан та обсяг бібліотечних фондів. До 5 вересня
4. Звірка облікових документів (сумарні книги на художню літературу та підручники) з бухгалтерією ОТГ.До 1 січня
5. Збереження книг.
5.1 Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду. Протягом року
5.2 Рейди-перевірки стану збереження підручників. Протягом року
5.3 Робота «Книжчиної лікарні»: ремонт книг. Протягом року
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ (ДБА)
1. Систематично редагувати електронну "Реєстраційну карту руху підручників": вилучати списані підручники та вносити нові надходження.Протягом року
2. Вести електронний "Каталог підручників".
3. Вести електронний "Алфавітний каталог".Протягом року
4. Вести електронний "Систематичний каталог" Протягом року
5. Поповнювати "Картотеку авторських загадок" .Протягом року
6. Поповнювати електронну "Картотеку збірників"Протягом року
7. Створити картотеку шкільного гумору "Торба сміху" для постійнодіючої книжкової виставки "Школа - велика дитяча країна".
8. Створити нові web-сторінки в розділі «Віртуальний ДБА» на офіційному сайті бібліотеки.Протягом року
9. Закінчити перешифрування фонду з ББК на УДК.До кінця навчального року
ІV. ІНФОРМАЦІЙНО –БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
1. Масова форма роботи
1.1 Інформаційно-бібліографічна робота на сайті бібліотеки. Протягом року
1.2 Організовувати книжкові виставки :

-нових надходжень ;
-до знаменних і пам’ятних дат;
-тематичні;
-періодичних видань;
-персональні та ін.
Протягом року
1.3 Організовувати тематичні полиці на актуальні теми. Протягом року
1.4 Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень. Протягом року
1.5 Складати бібліографічні посібники (рекомендаційні списки літератури, персональні пам’ятки, інформаційні вісники тощо) до визначних та ювілейних дат. Протягом року
1.6 Скласти Календар знаменних і пам'ятних дат Шацького району на 2022 рік, розмістити на сайті бібліотеки та стенді "Бібліовісник"До 1 січня
2. Групова форма роботи.
2.1 Робота з педколективом.
2.1.1 Поповнювати інтернет-сторінки для вчителів на сайті бібліотеки новими матеріалами. Протягом року
2.1.2 Надавати методичну допомогу класоводам та класним керівникам у проведенні масових заходів та виховних годин. Протягом року
2.1.3 Систематично інформувати адміністрацію та вчителів про:

-нові документи в галузі освіти ;
-інновації в методиці викладання окремих предметів .
Протягом року
2.1.4 Інформувати вчителів про поточний вибір підручників на сайті ІМЗОВідповідно до наказу
2.1.5 Надавати інформаційну допомогу вчителям у підготовці до педрад. Протягом року
2.2 Робота з учнями.
2.2.1 На стендах «Бібліовісник» та «Бібліончик» систематично розміщувати інформаційні, бібліографічні та пізнавальні матеріали для учнів. Протягом року
2.2.2 Поповнювати інтернет-сторінки для учнів на сайті бібліотеки новими інформаційно-пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.2.3 Систематично поповнювати новими матеріалами тематичні папки. Протягом року
2.2.4 Створити нові тематичні папки (виходячи із потреб і запитів користувачів). Протягом року
2.2.5 Проводити бібліотечно-бібліографічні заняття. Протягом року
2.3 Робота з батьками.
2.3.1 Поповнювати інтернет- сторінки для батьків на сайті бібліотеки пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.3.2 Поповнити інформаційно - пізнавальний куточок “Для вас, батьки” новими матеріалами.Протягом року
2.3.3 Проводити бесіди з батьками при видачі підручників дітям.Серпень
2.3.4 Повідомити батьків про результати рейдів-перевірок стану підручників та про заборгованість учнів. До 1 грудня
3. Індивідуальна форма роботи
3.1 Надавати бібліографічні довідки: тематичні, фактографічні, адресні, уточнювальні.
Консультації.
Протягом року
3.2 Задовольняти поточні і постійні запити, та запити за попереднім замовленням. Протягом року
3.3 Проводити індивідуальні бесіди з користувачами:

-під час запису до бібліотеки
;-під час рекомендації книги;
-про прочитану книгу.
Протягом року
V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ВИХОВНА МАСОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
3. Жовтень – Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

/Files/images/do_planu/День бібліотек.jpgЗаходи, рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти (ІМЗО).
Жовтень
4. 6 жовтня — День працівників освіти.

Участь у загальношкільних заходах.
4 жовтня
5. 14 жовтня - День захисника України. День українського козацтва.

Участь у загальношкільному квесті «Козацькими шляхами».
17 жовтня
6. 9 листопада - день преподобного Нестора Літописця,
День української писемності та мови.

/Files/images/do_planu/день писемності.jpg

Книжкова виставка.
9 листопада
7. 27 листопада - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Участь у загальношкільних заходах Всеукраїнської акції «Засвіти свічку».
26 листопада
8. 5 грудня - Міжнародний день волонтерів.

Зустріч із Сацюк Н.В., керівницею шацької волонтерської організації "Небайдужі".
6 грудня
9. Скласти перелік книг-ювілярів на 2022 рік. Розмістити на стенді “Бібліовісник”. Оформити книжкову виставку.До 15 січня
10. 15 січня - 400 років від дня народження Мольєра (1622 - 1673), французького драматурга.

Ювілейна книжкова виставка.
14 -17 січня
11. День Соборностi України.

Вiдзначається в Українi згiдно Указу Президента (№ 42/99 вiд 21 сiчня 1999 року), день проголошення у 1919 роцi Акта злуки.

Вистака-хроніка.
22 січня
12. 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні.

Виставка-хроніка.
20 лютого
13. 2 березня - 140 років від дня народження А.Ю. Тесленка (1882 - 1911), українського письменника.

5 березня - 195 років від дня народження Л.І. Глібова (1827 - 1893), українського байкаря, поета-лірика.

Ювілейна книжкова виставка.
2 - 7 березня
14. 9 березня - день народження Т.Г. Шевченка.

Заходи до Шевченківських днів.
Березень
15. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.


/Files/images/do_planu/День дитячого чит..png

Гучні читання в початковій школі.
Березень
16. 2 квітня – Міжнародний день дитячої книжки. День народження Г.-Х.Андерсена (1805-1875), данського письменника-казкаря.

Книжкова виставка новинок дитячої літератури.
2 квітня
17. 15 квітня - 570 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452 -1519), італійського живописця, скульптора, вченого, винахідника, письменника, музиканта.

Виставка - стенд.
15 квітня
18. 26 квітня — День Чорнобильської трагедії.

Прийняти участь у годині скорботи.
26 квітня
19. 8 травня - День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/59/26 від 22.11.2004 р.

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відзначається щорічно відповідно до Закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років" № 315-VIII від 09.04.2015 р.


/Files/images/do_planu/день перемоги.jpg
Участь у заходах.
8-9 травня
20. Експрес-заходи (позапланові оперативні заходи)

В умовах дистанційного навчання під час пандемії Covid-19 популяризацію книг здійснювати на сайті бібліотеки.
Протягом року

.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
1. Скласти календар знаменних і памʼятних дат Шацького району на 2022 рік.

Розмістити на стенді "Бібліовісник" та сайті бібліотеки.
До 1 січня
2. Поповнити постійнодіючу книжкову виставку "Наш край - історії скарбниця".Протягом року
3. Місячник шкільних бібліотек "Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності"

Створення краєзнавчих сторінок на сайті бібліотеки.
Жовтень
4. 17 грудня - 65 років від дня народження С.Н. Цюриця (1956) - волинського письменника і журналіста.

Ювілейна книжкова поличка.

17 грудня
5. 23 грудня - 60 років від дня народження В.Д. Слапчука (1961) - українського письменника, уродженця Волині, лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України.

Книжкова виставка.
23 грудня
6. 14 січня - 80 років від дня народження В.С. Гея (1942-2016) - волинського письменника, заслуженого діяча мистецтв України.

Книжкова виставка.
14 січня
7. 1 березня - 110 років від часу надрукування драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (1912)

Виставка однієї книги.
1 березня
8. 20 червня - 85 років від дня народження П.Н. Гоця (1937-2013) - волинського поета, бібліографа, лесезнавця.

Персональна сторінка на сайті бібліотеки.
20 червня
VІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
1. Скласти план роботи бібліотеки на наступний навчальний рік. До 1 липня
2. Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет.
Вивчати досвід роботи.
Протягом року
3. Вивчати досвід роботи бібліотекарів України у соціальній мережі Фейсбук.
Групи:
"Українська бібліотечна асоціація"
"Шацька публічна бібліотека"
"Тільки жваві бібліотекарі"
"Бібліопланета. Шкільні бібліотеки"
"Бібліотечний креатив"
"Бібліотека для тебе" та ін.
Протягом року
4. Обмінюватися досвідом роботи з іншими шкільними бібліотеками району та районною дитячою бібліотекою. Протягом року
5. Удосконалювати навички індексування за таблицями УДК. Протягом року
6. Звітні документи та фото- і відеоматеріали вносити до електронної папки "Планово - звітна документація за 2021-2022 н.р. (Звіти)Протягом року
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Архівування формулярів випускників та читачів, які вибули.Серпень
2. Провести генеральне прибирання в бібліотеці.До 1 вересня
3. Здати макулатуру.По мірі списання
4. Подати в бухгалтерію заявку на придбання

- катриджа до принтера;
- ксероксного паперу;
- засобів для ремонту книг.
Грудень
5. Слідкувати за чистотою, озелененням та естетичним виглядом бібліотеки. Протягом року
6. Проводити санітарні години та провітрювання бібліотеки. Протягом року

.

Кiлькiсть переглядiв: 3478

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.